Mentorschap

Wat is Mentorschap?

Mentorschap kan door de rechtbank  worden ingesteld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet goed meer kunnen behartigen.  Het kan gaan om mensen met verstandelijke – of psychische klachten, mensen met dementiële problematiek of mensen die lichamelijk niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.

Daarin is de mentor geen hulpverlener in directe zin, maar wel degene die beslissingen neemt over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding voor deze persoon. Dit wordt zoveel mogelijk in samenspraak gedaan met de betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of op basis van de afweging van een arts, een medische behandeling. 

Op de internetsite www.derechtspraak.nl kunt u alle informatie vinden over de taken van de mentor en deze nog eens rustig nalezen.

Zo gaan wij u helpen!

Als mentor staan wij achter u in uw zorg gerelateerd vragen, als u het nodig heeft bewegen wij naast u met u mee. In uitzonderlijke gevallen beslissen wij met of voor u.

Wat zijn de kosten?

 De prijs van het mentoraat wordt jaarlijks bepaald. De actuele prijzen (en wettekst) kunt u hier nalezen.

Eenpersoons Mentorschap

€ 125,54 

Heeft u een vraag voor ons?

We streven ernaar, om u zo snel mogelijk antwoord te geven. Als dit langer duurt dan u van ons gewend bent zullen we dat melden, maar u kunt uiterlijk binnen 2 dagen een reactie verwachten.

.