curatele

Wat is Curatele?

Iemand kan onder curatele worden gesteld wanneer hij/zij de financiële- en persoonlijke belangen niet meer kan behartigen, bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening. In de wet op curatele als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheden en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Het is daarom een zware maatregel.

Als alternatief kan de rechtbank bewindvoering en mentorschap uitspreken. De belangen worden dan net zo behartigd maar het is een net iets minder zware maatregel 

Op de internetsite www.derechtspraak.nl kunt u alle informatie vinden over de taken van een curator.

Zo gaan wij u helpen!

Als curator nemen wij alle beslissingen over, zowel op financieel als zorg vlak. Uiteraard betrekken wij u hierbij zoveel als mogelijk is. Wanneer u onvoldoende draagkracht heeft kan er bijstand worden aangevraagd bij de gemeente. 

Wat zijn de kosten?

De prijs van het bewindvoering wordt jaarlijks bepaald. De actuele prijzen (en wettekst) kunt u hier nalezen.

Eenpersoons curatele

€ 225.96 

eenpersoons curatele schulden

€258.94

Heeft u een vraag voor ons?

We streven ernaar, om u zo snel mogelijk antwoord te geven. Als dit langer duurt dan u van ons gewend bent zullen we dat melden, maar u kunt uiterlijk binnen 2 dagen een reactie verwachten.

.