"Samen sterk voor uw zorg"

Wij willen u graag helpen, tastbaar, creatief, daar waar nodig samen, of voor u, op het moment dat het u niet meer lukt. 

Wij zijn uw experts

Wij streven er naar om voor de cliënt een zo stabiel mogelijk leven te creëren. Zorg en financiën zijn hierbij essentieel en worden door BBR zorgadvies verzorgt en bewaakt. Wij doen dit door de situatie van iedere cliënt regelmatig te evalueren en, waar nodig, aan te passen, liefst samen met diegene of zijn naasten. 

Curatele

Iemand kan onder curatelestelling worden gesteld wanneer hij/zij de financiële– en andere persoonlijke belangen niet meer kan behartigen, bijvoorbeeld door een…

Mentorschap

Mentorschap kan door de rechtbank  worden ingesteld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet goed meer kunnen behartigen…

Bewindvoering

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder kan de goederen die in een openbaar register zetten, bijvoorbeeld een huis. Een bewindvoerder beheert alles wat…

Over BBR Zorgadvies

Als mensen niet goed meer in staat zijn hun persoonlijke zaken te regelen en de financiën te beheren, kan een professionele bewindvoerder of mentor  uitkomst bieden.

Ons Team

Betrouwbaarheid, Flexibiliteit en betrokkenheid zijn kernwaarden van waaruit BBRzorgadvies werkt. Wij zijn er voor u!

Heeft u een vraag voor ons?

We streven ernaar, om u zo snel mogelijk antwoord te geven. Als dit langer duurt dan u van ons gewend bent zullen we dat melden, maar u kunt uiterlijk binnen 2 dagen een reactie verwachten.

.